thiet bi cong nghiep thiet bi cong nghiep
Hổ Trợ Trực Tuyến
Chi Tiết Sản Phẩm
Tên Sản Phẩm: NÚT NHẤN CÁC LOẠI
Hình minh họa:
 NÚT NHẤN CÁC LOẠI

Giá:
Mô tả:
 

NÚT NHẤN CÁC LOẠI

1000462

Nút nhấn đầu bằng Ф 25-Ф30

 

10. 500

 

1000463

Nút nhần đầu lồi có đèn Ф25-Ф30

 

10. 500

 

1000464

Nút nhấn dừng khẩn cấp STOP Ф25-Ф30

Cái

17. 500

 

1000465

Nút nhấn dừng khẩn cấp RESET Ф 25-Ф 30

 

18. 000

 

 

 

 

 

 

1000466

Nhấn nhả BT 2 (Button) 2 nút –  ON-OFF

 

13. 500

 

1000467

Nhấn nhả BT3 (Button) 3 nút – FWD-STOP-REV

 

17. 000

 

1000468

Nhấn dính BS 211 (3P – 10A - ON-OFF)

 

15. 500

 

1000469

Nhấn dính BS 216 (3P – 15A – ON-OFF)

 

17. 000

 

1000470

Nhấn dính BS 230 (3P – 30A – ON-OFF)

 

20. 500

 

 

 

 

 

 

1000471

Nhấn nhã TPB-2 (2 nút ON-OFF)

 

35. 000

 

1000472

Nhấn nhã TPB-3 (3 nút FOR-REV-STOP)

 

45. 000

 

1000473

Nhấn dính TBSN-310 (3P-10A)

 

53. 500

 

1000474

Nhấn dính TBSN-315 (3P-15A)

 

31. 000

 

1000475

Nhấn dính TBSN-330 (3P-30A)

 

38. 000

Xem thêm NÚT NHẤN CÁC LOẠI 
Tel: 08 6676 4598 - 08 6676 4599
Email: dienhoangphuong@yahoo.com.vn
support online

Sự kiện mới nhất
18.05.07

Sensectetuer adipiscing elit. Nullam quis turpiser varius ves

18.05.07

Sensectetuer adipiscing elit. Nullam quis turpiser varius ves

18.05.07

Sensectetuer adipiscing elit. Nullam quis turpiser varius ves

Tin Tức Mới Cập Nhật
Home | About us | Programs | FAQs | Reality Check | Privacy Policy | Contact
Copyright © 2012 sieuthietbi.vn. All Rights Reserved